Khi nguyên liệu đã làm ướt bằng các cách trên, để tháo nước và chất đống ... Đối với nấm rơm chỉ cần ủ 6-8 ngày (tức chỉ khoản